RSI-preventie niet ingewikkeld maken

december 2011 - Maatregelen om RSI te voorkomen moeten voor een medewerker zinvol, niet te ingewikkeld en niet te duur zijn en brede steun hebben van het management. Dat biedt de meeste kans op succes. Deze aanbevelingen voor kosteneffectieve interventies doet ergonoom Erwin Speklé.

Hij is hoofd van het Arbo Unie Expertise Centrum RSI in zijn proefschrift "Effectiveness of an intervention programme on arm, schoulder and neck symptoms in computer workers".

Volgens de promovendus kosten arm-, schouder- en nekklachten de Nederlandse samenleving circa 2 miljard euro per jaar door verminderde productiviteit, meer ziekteverzuim, hogere medische kosten en arbeidsongeschiktheid.

Hoge scores op negen van de dertien onderscheiden RSI-risico's blijken een voorbode te zijn van arm-, schouder- en nekklachten op latere leeftijd. Dit risicoprofiel vormt de basis voor interventies, maar in het onderzoek van Speklé waren de genomen maatregelen niet kosteneffectief.

Volgens de onderzoeker kan dit komen doordat voorgestelde maatregelen slechts ten dele of helemaal niet zijn doorgevoerd. Succesvolle interventies, zo stelt hij, vragen om goede begeleiding. "Het management moet het onderwerp belangrijk vinden en steun geven. Daarnaast moeten interventies niet te ingewikkeld en niet te duur zijn. Werkgevers sturen niet zomaar medewerkers een dag naar een training gezond computergebruik. En werknemers moeten goed geïnformeerd worden over de bedoeling en het nut van een interventie. Ze moeten het zinvol vinden, anders verandert het gedrag niet."

Erwin Speklé verdedigde zijn proefschrift succesvol op 3 november 2011 bij de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Vakblad Arbo

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiënten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiënt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiëntenvereniging 10 jaar
> 1½ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen