Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling

juni 2009 -
De Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM-methode) kan een positieve bijdrage kan leveren aan het voorkomen van gezondheidsklachten door een ongunstige werkhouding. Dat zei minister Donner tijdens het symposium 'Worker at Risk' van het Coronel Instituut in Amsterdam.

De Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM-methode) is een online instrument dat helpt het gezondheidsrisico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen. Met de HARM-methode kunnen bedrijven snel de gezondheidsrisico’s bepalen van taken waarbij mensen veel met handen en armen werken.

Niet te verwaarlozen risico
“Ondanks alle wetenschappelijk kennis op dit gebied, ontbrak het tot voor kort aan voldoende praktische instrumenten om risico’s van lichamelijke belasting goed te beoordelen”, aldus de minister tijdens het symposium, georganiseerd door het Coronel Instituut in Amsterdam. “Hoewel ons werk door technische verbeteringen en vooruitgang op het terrein van de arbeidsomstandigheden fysiek steeds minder zwaar is geworden, is lichamelijke belasting nog altijd een niet te verwaarlozen risico.“

Betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken
De HARM-methode is ontwikkeld door TNO, in opdracht van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met de Arbeidsinspectie (AI). Het instrument is gemaakt voor werkgevers en arboprofessionals. Het is momenteel het enige instrument dat in korte tijd een betrouwbare meting oplevert en eenvoudig te gebruiken is. De Arbeidsinspectie gaat het instrument gebruiken om hand-armtaken op mogelijke fysieke overbelasting te beoordelen; de methode is inmiddels opgenomen in de opleiding van de arbeidsinspecteurs.

Altijd alert blijven
De HARM-methode is ontwikkeld met gebruik van kennis over risicofactoren en oordelen van deskundigen. Dat betekent níet dat de methode álle toekomstige effecten in relatie met arm-, nek- en schouderklachten kan meten. Werkgevers moeten daarom naast het uitvoeren van een risicobeoordeling altijd alert blijven op andere signalen van overbelasting, zoals gezondheidsklachten of verzuim.

Meer methoden
HARM is een aanvulling op twee andere instrumenten voor het beoordelen van fysieke belasting, zoals de methode, ontwikkeld door The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) voor tillen en de Key Indicator Method (KIM) voor duwen en trekken. Het ministerie van SZW bekijkt momenteel of ook nog een beoordelingsinstrument voor werkhoudingen zoals knielen, bukken en hurken toegevoegd kan worden.

Arboportaal

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiënten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiënt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiëntenvereniging 10 jaar
> 1½ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen