Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen

mei 2007 - Hogescholen moeten werkstress en rsi door beeldschermwerk blijven aanpakken. Een kwart doet nu niet genoeg tegen werkstress. Bij een derde van de hogescholen krijgen werknemers te weinig voorlichting over veilig beeldschermwerk om rsi te voorkomen. De gezondheidsrisicoís voor werknemers zijn de afgelopen jaren wel verminderd. Dit concludeert de Arbeidsinspectie op basis van een onderzoek vorig jaar bij 152 instellingen. Het rapport over dit onderzoek is naar de Tweede Kamer gestuurd door Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector hebben tussen 2000 en 2005 maatregelen genomen tegen ziekteverzuim, werkdruk en rsi. De Arbeidsinspectie is nagegaan in hoeverre deze in de praktijk iets opleveren. De resultaten zijn representatief voor het hoger onderwijs.

Een kwart van de hogescholen doet te weinig om werkstress tegen te gaan. Een op de zes werknemers loopt meer kans op gezondheidsklachten door stress. Het gaat vaak om een combinatie van inspannend werk met veel contacten, overwerk, een grote hoeveelheid werk en beperkte loopbaanperspectieven. Ook de vele vernieuwingen in het onderwijs werden genoemd als stressfactor. Twee derde van de instellingen heeft stress op het werk onderzocht. Opvallend genoeg maakten ze daarbij amper gebruik van het meetinstrument dat in het kader van het arboconvenant is ontwikkeld.

De Arbeidsinspectie constateert dat hogescholen veel hebben geÔnvesteerd in ergonomisch verantwoord meubilair en beeldschermapparatuur om rsi tegen te gaan. Toch zagen de inspecteurs vaak dat beeldschermen of werkplekken niet goed waren ingesteld. Werknemers weten vaak ook niet hoe dat moet. Een op de drie hogescholen geeft te weinig voorlichting en instructie aan werknemers over de risicoís van rsi door computerwerk en hoe die te voorkomen.

De Arbeidsinspectie vindt dat hogescholen moeten blijven werken aan verbetering. Ze kunnen dat als instelling doen maar ook met de hele branche, bijvoorbeeld door in een zogenoemde arbocatalogus vast te leggen welke maatregelen minimaal nodig zijn. De Arbeidsinspectie bespreekt de resultaten van het onderzoek met de branche en stuurt ze naar de Inspectie van het Onderwijs.

Bij universiteiten is de aanpak van rsi door computerwerk iets beter. Vorig jaar zijn veertig faculteiten van dertien universiteiten bezocht. Zij hebben de laatste jaren veel maatregelen genomen om de risicoís van rsi en beeldschermwerk te verminderen. Maar, aldus de Arbeidsinspectie, ze zijn er nog niet. Zo is de aanpak bij een op de acht faculteiten van universiteiten nog onvoldoende.

Ministerie van Sociale Zaken

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiŽnten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiŽnt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiŽntenvereniging 10 jaar
> 1Ĺ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen