Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen

februari 2007 - Vandaag, op de 7e Internationale RSI-dag, maakt het Expertisecentrum RSI van Arbo Unie bekend zij specifieke dienstverlening voor leerlingen, deelnemers en studenten in het onderwijs gaat ontwikkelen.

Gesprekken over een samenwerking met EXPres – het Expertisecentrum voor revalidatie, ergonomie en sport van de Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrij Universiteit, Amsterdam, zijn in een vergevorderd stadium. Deze samenwerking biedt vele voordelen en stelt ons in staat om wetenschappelijke expertise en onderzoeksfaciliteiten van de Vrije Universiteit optimaal te combineren met de adviesvaardigheden en ervaring van Arbo Unie.

Aanleiding is het rapport ”Leren zonder Last. Preventie van rsi-achtige klachten en psychosociale overbelasting bij leerlingen, deelnemers en studenten in het onderwijs”, dat verleden maand door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.J. de Geus aan de Tweede Kamer aangeboden is.

In het rapport wordt voor het Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar en Hoger beroepsonderwijs en Wetenschappelijk onderwijs ingegaan op: de omvang van de problematiek, het probleembewustzijn binnen het onderwijs, wat onderwijsinstellingen doen aan preventie en wat er verbeterd kan worden en welke wensen er leven voor de aanpak van deze risico’s.

Uit het rapport blijkt dat ongeveer 70 procent van de leerlingen en studenten die een mbo-, hbo- of universitaire opleiding volgen wel eens rsi-achtige klachten heeft. Het overgrote deel (55 procent) zegt een beetje klachten te hebben. De overige 15 procent heeft (zeer) veel klachten.

Op mbo’s, hbo’s en universiteiten komen RSI-achtige klachten het meest voor.

Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs hebben leerlingen weinig rsi-achtige klachten. Ze brengen minder uren door achter een beeldscherm dan mbo’ers, hbo’ers en academici. Een leerling op de basisschool spendeert dagelijks gemiddeld één uur en 40 minuten achter de computer (op school en thuis). In het Voortgezet onderwijs is dat twee uur en drie kwartier.

Het Expertisecentrum RSI van Arbo Unie is niet verrast door deze resultaten. Leerlingen, en studenten in het onderwijs gebruiken de computer veel, niet zelden onder slechte ergonomische omstandigheden. Ook zijn zij over het algemeen slechts beperkt voorgelicht over hoe zij het beste met de computer kunnen werken om RSI te voorkomen. Een aantal onderwijsinstellingen heeft de afgelopen jaren gelukkig al wel gerichte actie ondernomen om het riscio op RSI te reduceren. Zo zijn er voorbeelden van scholen die een preventief RSI-beleid hebben opgezet of bijvoorbeeld geïnvesteerd hebben in hoogte verstelbaar meubilair. Op veel scholen is dit echter nog niet gebeurd. Vaak is de financiële ruimte beperkt en de kosten van een een leerling/student met RSI klachten is lager dan van een werknemer. Met het per 1 januari 2007 in werking treden van de nieuwe Arbowet, hebben werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden gekregen om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de sector of de onderneming in te vullen en op deze wijze de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren. De Arbowet is ook van toepassing op leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen die handelingen verrichten die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk. In dit geval zijn de onderwijsinstellingen verantwoordelijk om toegesneden op de problematiek van leerlingen en studenten een (preventie) beleid te voeren. Het is aan de instellingen om de knelpunten in kaart te brengen, middelen vrij te maken, maatregelen te nemen en activiteiten te evalueren om, indien nodig, op basis daarvan het beleid aan te passen.

De Internationale RSI-dag is een initiatief van de Amerikaanse RSI-Patiëntenvereniging en is voor het eerst gehouden in 2000.

Expertisecentrum RSI - Arbo unie

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiënten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiënt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiëntenvereniging 10 jaar
> 1½ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen