Psychosociale factoren spelen rol bij RSI

januari 2006 - Klachten aan nek, schouders, ellebogen, armen, polsen of handen zijn een veel voorkomend gezondheidsprobleem onder werknemers in Nederland. In Nederland wordt dit type klachten meestal RSI genoemd. Tot op heden ging men er vanuit dat dit soort klachten voornamelijk veroorzaakt wordt door fysieke belasting op het werk, zoals houding en repeterende bewegingen. Swenneke van den Heuvel, werkzaam bij TNO, concludeert in haar proefschrift dat ook andere factoren een rol spelen bij het ontstaan van deze klachten. Van den Heuvel promoveert woensdag 25 januari aan het VU medisch centrum. De promotiestudie maakt deel uit van het programma van het onderzoekscentrum Body@Work, Bewegen, Arbeid en Gezondheid, TNO VUmc.
Uit het proefschrift blijkt dat fysieke belasting bij kantoorwerkers slechts beperkt effect heeft op RSI-klachten. Wel blijkt psychosociale belasting van belang te zijn, voor zowel kantoorwerkers als werknemers in de industrie. Met name hoge taakeisen en beperkte sociale steun van collega's hebben een ongunstig effect op deze klachten. Ook blijken persoonlijkheids- en gedragsaspecten van belang. Werknemers die overmatig betrokken zijn bij het werk, en werknemers met een ongunstige werkstijl (onder meer weinig pauzes nemen, hoge eisen stellen) hebben vaker klachten. Sportbeoefening blijkt de kans op nek/schouderklachten te verminderen. Op basis van haar bevindingen adviseert Van den Heuvel daarom een integrale aanpak voor de preventie van RSI-klachten.

VU medisch centrum

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiŽnten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiŽnt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiŽntenvereniging 10 jaar
> 1Ĺ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen