Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig

september 2004 - Er is aanvullend onderzoek nodig om te weten welke maatregelen voor preventie en behandeling van RSI-klachten ťcht werken. Dit stelt TNO vast in haar programmeringstudie, die zij samen met de Vrije Universiteit/VUmc en het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat uitvoerde in opdracht van de ministeries van SZW en VWS. De studie geeft de onderzoeksprioriteiten aan voor zowel preventie als behandeling van RSI.

Onderzoeksprioriteiten preventie en behandeling RSI
Voor Ďpreventie van RSI-klachtení heeft het prioriteit onderzoek te doen naar:

de effectiviteit van pauzesoftware,
de effectiviteit van alternatieve computerinvoermiddelen en
de effectiviteit van organisatorische aanpassingen in het werk.

Voor Ďbehandeling en reÔntegratie van RSI-patiŽntení heeft het prioriteit onderzoek te doen naar:

de effectiviteit van oefentherapie,
de effectiviteit van multidisciplinaire reÔntegratieprogramma's en
de effectiviteit van een participatieve aanpak bij het invoeren van werkaanpassingen.

Bovenstaande conclusies presenteerde dr. Birgitte Blatter, onderzoeker bij TNO Arbeid, vandaag tijdens een invitational conference aan RSI onderzoekers, behandelaars, beleidsmedewerkers en andere belanghebbenden.
Blatter: ďOm RSI-onderzoek in de toekomst vorm te kunnen geven is betrokkenheid nodig van zowel onderzoeksinstituten, zorgverleners als ook van de ministeries VWS en SZW. In het belang van RSI-patiŽnten zou het de overheid sieren een minder terughoudende positie hierin in te nemen." Ze reageerde hiermee op de stelling van drs. Feringa, directeur Arbeidsveiligheid en -gezondheid van het ministerie van SZW. Hij zei op de conferentie dat vooral onderzoekers en behandelaars hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen bij het uitvoeren en financieren van verder onderzoek.

Andere toetsenborden en training ergonomische vaardigheden lijkt te werken
Er is de laatste jaren vooral onderzoek gedaan over de behandeling van RSI. Het valt echter nog steeds niet met zekerheid te zeggen of de verschillende nu gehanteerde RSI-maatregelen ook werkelijk van invloed zijn op vermindering van klachten en verzuim. Wel lijkt het trainen van ergonomische vaardigheden de kans op RSI klachten te verminderen en lijkt het gebruik van alternatieve toetsenborden door werknemers met klachten eveneens een gunstig effect te hebben op het verloop van de klachten.

TNO Arbeid

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiŽnten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiŽnt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiŽntenvereniging 10 jaar
> 1Ĺ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen