Hoogervorst te kort door de bocht over RSI

februari 2005 - Naar aanleiding van het niet willen erkennen van de ME als ziekte beweert minister Hoogervorst in dagblad Trouw dat RSI een modeziekte is gebleken. Waar hij dit vandaan haalt is de RSI-patiŽntenvereniging volledig onduidelijk. Enkele jaren geleden heeft hij zelf in zijn toenmalige functie als Staatssecretaris van Sociale Zaken de RSI-problematiek onderkend. Dat was na het uitkomen van het rapport van de Gezondheidsraad over RSI, waarin de problematiek helder is omschreven.

Inmiddels is de situatie er niet beter op geworden. Het aantal patiŽnten neemt nauwelijks af. Nog altijd heeft 1 op de vijf werknemers langdurige of regelmatige werkgerelateerde klachten aan arm, nek of schouder. De helft van hen gaat hiermee naar de dokter of ervaart beperkingen in het dagelijks functioneren. De WAO-intrede door RSI was 6 procent in 2003 en vermoedelijk is hier sprake van onderrapportage.

Volgens onderzoek van TNO kan er in ruim eenderde van de gevallen een diagnose gesteld worden gesteld. Het overige deel kampt met een duidelijk klachtenpatroon, maar bij hen kan geen eenduidige diagnose gesteld worden volgens de op dit moment geldende criteria. Zij hebben te maken met aspecifieke klachten. Indien er meer onderzoek zou gebeuren op het terrein van de diagnostiek zou dit percentage waarschijnlijk omhoog kunnen.

RSI is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland (39%) en sinds kort is bekend dat beroepsgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat ook in Europa het grootste arborisico is. Europa bezigt de term Muskeloskeletal Disorders. De Europese Commissie onderkent het probleem en is deze maanden dan ook bezig met uitwerking van beleid op dit terrein. Daarom verdient deze problematiek ook de volle aandacht en een serieuze benadering van de Nederlandse overheid.

In het rapport RSI van de Gezondheidsraad (2000) werd onder meer gesteld dat meer onderzoek naar het fenomeen dringend nodig is. Daarop heeft Hoogervorst (2001) opdracht gegeven te laten onderzoeken wat er zou moeten worden onderzocht. In 2004 zijn de resultaten van deze RSI-programmeringsstudie bekend gemaakt. Zijn opvolger, staatssecretaris Van Hoof heeft in januari 2005 gemeld bereid te zijn een van de veelbelovende onderzoeksprioriteiten op het terrein van preventie, behandeling/reÔntegratie te financieren.
De RSI-patiŽntenvereniging juicht dit toe en is vooral benieuwd naar de mate waarin en de voorwaarden die worden gesteld. Omdat de overheid slechts wil optreden als co-financierder, wacht ze nu op initiatieven van de marktpartijen om verder in actie te komen. Het is maar te hopen dat het grote vertrouwen van deze overheid in de markt wordt beloond en dat aanvullend toekomstig onderzoek vruchtbare resultaten oplevert. Want het gericht en daadkrachtig terugdringen van RSI moet voorop blijven staan. Met het huidige tempo schrijden we slechts voort.

Nederlandse medici willen onderling de behandelterm CANS gaan gebruiken in plaats van RSI-klachten. De beroepsgroepen hebben een nieuwe naam in het leven geroepen juist omdat ze RSI-gerelateerde klachten serieus nemen. De bewering van Hoogenvorst dat medici zeggen dat RSI-klachten niet bestaan is onjuist en schept daardoor een verkeerd beeld.

RSI-patiŽntenvereniging

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiŽnten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiŽnt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiŽntenvereniging 10 jaar
> 1Ĺ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen