Arbobalans 2002

oktober 2002 - De Arbobalans biedt een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van arbeidsomstandigheden in de praktijk. Daarvoor worden recente onderzoeksgegevens van het CBS, de Arbeidsinspectie en andere instanties gebruikt.
Er zijn statistische gegevens over arbeidsomstandigheden en effecten op gezondheid:
- Ziekteverzuim
- Beroepsziekten
- Arbeidsongevallen
- Arbeidsongeschiktheid
Daarnaast zijn er gegevens over risico's in de arbeid, onderverdeeld naar de factoren: Fysieke belasting, kracht zetten, trillingen, RSI, lawaai, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk, werksfeer en conflicten op het werk.
Tenslotte wordt een overzicht geboden van de inspanningen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden: arbo- en verzuimaanpak in bedrijven, arboconvenanten, Farbo regeling, activiteiten van de Arbeidsinspectie.

Volg de link voor het rapport.

Min. SZW

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiŽnten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiŽnt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiŽntenvereniging 10 jaar
> 1Ĺ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen