Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie

december 2013 - Een vrouw heeft van juli 1994 tot 4 mei 1995 als dossierbeoordelaar gewerkt bij de SVB. Zij heeft zich toen ziek gemeld, daarna niet meer gewerkt en voor 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. Zij stelt dat zij RSI heeft opgelopen door haar werk en wil een schadevergoeding.
De kantonrechter wijst de vordering af, het hof kent die toe. In hoger beroep van de werkgever oordeelt de Hoge Raad als volgt. Een werknemer moet op voorhand aantonen, dat er een oorzakelijk verband is tussen het werk en de aandoening. Als dat aannemelijk is gemaakt, is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Voorwaarde is, dat de werknemer niet alleen stelt en zo nodig bewijst dat hij zijn werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid, maar ook dat hij stelt en zo nodig aannemelijk maakt dat hij lijdt aan gezondheidsklachten die daardoor kunnen zijn veroorzaakt (zie bijvoorbeeld HR 17 november 2000, LIN AA8369 (Unilever/Dikmans) en HR 23 juni 2006, LIN AW6166, (Havermans/Luyckx)).

Het gaat hier om het vermoeden dat de gezondheidsschade is veroorzaakt door de omstandigheden waarin de werkzaamheden zijn ver¨richt. Dat vermoeden wordt ondersteund door wat algemeen bekend is over de ziekte en de oorzaken daarvan en door schending van de werkgever van de veiligheidsnorm die de ziekte probeert te voorkomen. Het hof heeft het oorzakelijk verband tussen de arbeidsomstandigheden en de RSI aangenomen.

Aard en oorzaak onduidelijk
De Hoge Raad ziet dat anders, omdat er veel onduidelijkheid bestaat over het ontstaan van RSI. Mede gezien de door SVB aangevoerde omstandigheden is het ook onvoldoende aannemelijk dat de RSI door het werk is ontstaan. Het oordeel van het hof dat de regel uit de arresten Unilever/Dikmans en Havermans/Luyckx van toepassing is, acht de Raad zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Dat het oordeel van het hof wordt ondersteund door een rapport van een deskundige maakt dat niet anders. In het licht van de onduidelijkheden over de aard en oorzaken van RSI is het niet genoeg dat het hof aansluit bij de zienswijze van een deskundige enkele door te verwijzen naar diens 'op kennis, ervaring en intuÔtie gebaseerde schatting'. De klacht tegen dit onderdeel wordt gehonoreerd en de zaak wordt terugverwezen.

Zorgplicht geschonden
Over de zorgplicht van de werkgever oordeelt de Raad nog dat de werkneemster eerst gemiddeld bijna zes uur per dag en vanaf in januari-mei 1995 gemiddeld ruim vijf uur per dag beeldschermwerk verrichtte (onderbroken door een half uur middagpauze, maar niet door koffie- of theepauzes). Ook bestond circa 75% van de werktijd uit beeldschermwerk. Daarmee is artikel 4 Besluit Beeldschermwerk in samenhang met artikel 6 lid 1 Arbowet 1994 niet toegepast en heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden.

Auteur: Rob Poort, www.bureaupoort.nl

Rob Poort, www.bureaupoort.nl

Meer berichten:

> Werkgeversaansprakelijkheid en RSI - Jurisprudentie
> Rsi-golf door gamen
> Robothandschoen voorkomt RSI
> RSI-preventie niet ingewikkeld maken
> Psycholoog of therapeut nodig bij rsi
> Risico RSI stijgt met 10%: overheid laat RSI-patiŽnten in de kou staan
> Snelle methode voor hand-arm-risicobeoordeling
> Onzorgvuldige berichtgeving over duur van computergebruik en RSI
> Lang computergebruik niet van invloed op rsi
> RSI-patiŽnt krijgt na 14 jaar schadevergoeding
> Arbeidsinspectie: aandacht blijft nodig voor werkstress en rsi op hogescholen
> Arbo Unie Expertisecentrum RSI gaat dienstverlening voor leerlingen en studenten in het onderwijs ontwikkelen
> Vijftien procent van mbo`ers, hbo`ers en academici heeft veel RSI-achtige klachten
> 'Anti-RSI-software onzin'
> Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten.
> Psychosociale factoren spelen rol bij RSI
> RSI-patiŽntenvereniging 10 jaar
> 1Ĺ keer zoveel kans op RSI voor zeer betrokken medewerkers
> Hoogervorst te kort door de bocht over RSI
> RSI beroepsziekte voor ambtenaren
> Europese Commissie wil maatregelen tegen RSI
> Beroepsziekten - houdings- en bewegingsapparaat
> Onderzoek naar RSI-maatregelen hard nodig
> Signaleringsrapport Beroepsziekten
> Houdingverbetering minder relevant bij voorkomen RSI-klachten
> 40 procent beroepsbevolking heeft RSI-klachten; loonderving 1,26 miljard
> Arbobalans 2002
> Bijstelling RSI-beleid
> Een andere muis vond de baas te duur
> RSI verdient meer aandacht
> Werkgevers negeren regels om muisarm te voorkomen