Een onderdeel van de quickscan

U heeft gekozen voor de enquête 'Regelmogelijkheden'. Ga verder met de volgende vragen:

1.Kunt u het tijdstip waarop u begint of stopt met werken zelf kiezen?
2.Kunt u zelf kiezen wanneer u pauzeert?
3.Kunt u verlofdagen opnemen wanneer u dat zelf wilt?
4.Kunt u zelf bepalen hoe u het werk uitvoert/doet?
5.Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
6.Beslist u zelf wanneer u een taak uitvoert?
7.Kunt u gemakkelijk even weg van de plaats waar u werkt?
8.Kunt u uw werk, als u dat nodig vindt, zelf onderbreken?
9.Kunt u zelf uw werktempo regelen?


pagina 2 van 8 volgende