Welkom bij de CompuFit Quickscan demo.

In 6 stappen worden u de werking en de voordelen van de CompuFit Quickscan uitgelegd. De CompuFit QuickScan is een vragenlijst die volledig elektronisch werkt, via internet of excel. Uw medewerkers vullen de vragenlijst in. Nadat alle vragenlijsten zijn verwerkt ontvangt u van ons een presentatie van de resultaten van de QuickScan.


De CompuFit QuickScan biedt u een groot aantal voordelen:
  • Hulp bij voorkomen van RSI-gerelateerd verzuim.
  • De CompuFit QuickScan werkt snel.
  • Uw medewerkers ontvangen direct een terugkoppeling van hun eigen resultaten.
  • U ontvangt een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste RSI-risicofactoren binnen uw organisatie.
  • Met de uitkomsten van de CompuFit QuickScan heeft u een uitstekende basis voor een effectief beleid voor het voorkomen van RSI.
  • U kunt vergelijkingen maken en verschillen tussen afdelingen en/of bedrijfsonderdelen.
  • De vragenlijsten die worden gebruikt zijn wetenschappelijk gevalideerd en ontwikkeld door experts van Arbo Unie.
  • De privacy van uw medewerkers is gewaarborgd door het gebruik van de meest recente beveiligingstechnieken.
pagina 1 van 8 volgende